open

ቁልፍ ደንበኞቻችንአላማችን የደንበኛ እርካታ ለማግኘት ነው

 

 

 
ነዋሪዎች

ለማህበረሰቡ ወቅታዊና ተአማኒነት ያለውን መረጃ ይሰበስባል : ያደራጃል እንዲሁም ያሰራጫል

  
የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት

የካቢኔ አጀንዳዎች ከመሰብሰብ ጀምሮ እስከ ቅድሚያ መስጠትና መፍትሄ መፈለግ

   
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
<p〉ዝግጅቶችን ያደራጃል ፡ የፕሮቶኮል አገልግሎቶችን ያቀርባል እንዲሁም አጠቃላይ የማማከር አገልግሎቶችን ይሰጣል

 

 
እህት ከተሞች

በማህበራዊ, ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዓላማዎች ላይ የተመሠረተ ውጭ አገር ከተማዎች ጋር ሽርክና ማቋቋም.

 
ኤምባሲዎች / የዲፕሎማቲክ ድርጅቶች

አዎንታዊ ለውጥ ለመገንባት አለም አቀፍ ስብሰባዎችንና አውደ ጥናቶች ያደራጃል

  
የፌዴራል መንግስት

የእቅድ ትግበራ ምዘናና ክትትል ማስፈጸም

  
የኃይማኖት ተቋማት

የእቅድ ትግበራ ያደራጃል ይመረምራል

   
ሚዲያ

ዋና ዋና የከተማዋ መልካም አስተዳደርና የልማት ለውጦችን በህትመትና የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ በኩል ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ

  
ዳያስፖራ

በዳያስፖራ ጉዳዮች ላይ መረጃ ይሰበስባል ያዘጋጃል ይሰጣል

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ 

የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ ነሀሴ 14 2012 ቀን ስልጣን ተረክበዋል

ታሪካችን!

Latest Blogs

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት 8ኛ አመት 1ኛ መደበኛ ጉባኤውን ነገ ጥቅምት 10 ቀን 2013 ዓ.ም ያካሄዳል፡፡ Oktober 20
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት 8ኛ አመት 1ኛ መደበኛ ጉባኤውን ነገ ጥቅምት 10 ቀን 2013 ዓ.ም ያካሄዳል፡፡
0

 

8 አመት 1ኛው መደበኛ ጉባኤ የአስፈጻሚ አካላት 2013 በጀት ዓመት የሶስት ወራት እቅድ አፈጻጸም እንደሚገመግም የምክር ቤቱ የፕሬስና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አዲስዓለም እንቻለው ገልጸዋል፡፡በፌዴሬሽን ምክር ቤት አዳራሽ በሚካሄደው መደበኛ ጉባኤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክፍለ ከተሞችን እና ወረዳዎችን እንደገና የማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ውይይት በማካሄድ የውሳኔ ሃሳብ እንደሚያስተላልፍ አቶ አዲስዓለም ተናግረዋል፡፡

በተጨማሪ በምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ አቅራቢነት ልዩ ልዩ ሹመቶች እንደሚሰጡም ጠቁመዋል፡

Read more...
የትራንስፖርት ችግርን ለመቅረፍ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በኪራይ ወደ ስምሪት የሚገቡ 560 አውቶብሶች ስራ አስጀምረዋል፡፡ Oktober 20
የትራንስፖርት ችግርን ለመቅረፍ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በኪራይ ወደ ስምሪት የሚገቡ 560 አውቶብሶች ስራ አስጀምረዋል፡፡
0

 

"የትራንስፖርት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ከአውቶብስ አቅርቦት በተጨማሪ ዘመናዊ የትራንስፖርት የመሰረተ ልማት ስርዓት እንዲዘረጋ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው" ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በኪራይ ወደ ስምሪት የሚገቡ 560 አውቶብሶች ስራ አስጀምረዋል፡፡

በስነስርዓቱ ላይ ምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ እንደገለጹት በከተማዋ የሚታየው የትራንስፖርት ችግር በነዋሪዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ እያሳደረ መሆኑን ገልጸዋል፡፡የትራንስፖርት ችግሩን በተወሰነ ደረጃ ለመፍታት በመንግስት እና በግሉ ዘርፍ የጋር ትብብር 560 አውቶብሶችን በኪራይ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ የከተማ አስተዳደሩ በልዩ ሁኔታ መወሰኑን / አዳነች ተናግረዋል፡፡ለዚህም የከተማ አስተዳደሩ ከአሁን ቀደም በየወሩ ለብዙኃን ትራንስፖርት አገልግሎት 58 ሚሊየን ብር ድጎማ በማድረግ ላይ ሲሆን አሁን ደግሞ ለአውቶቡሶች ኪራይ 63 ሚሊየን ብር በጠቅላላው 121 ሚሊዮን ብር ድጎማ እንደሚያደርግ ምክትል ከንቲባዋ አመልክተዋል፡፡

Read more...


ስለ አዲስ አበባ  ፈጣን እውነታዎች