open

ቁልፍ ደንበኞቻችንአላማችን የደንበኛ እርካታ ለማግኘት ነው

 

 

 
ነዋሪዎች

ለማህበረሰቡ ወቅታዊና ተአማኒነት ያለውን መረጃ ይሰበስባል : ያደራጃል እንዲሁም ያሰራጫል

  
የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት

የካቢኔ አጀንዳዎች ከመሰብሰብ ጀምሮ እስከ ቅድሚያ መስጠትና መፍትሄ መፈለግ

   
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
<p〉ዝግጅቶችን ያደራጃል ፡ የፕሮቶኮል አገልግሎቶችን ያቀርባል እንዲሁም አጠቃላይ የማማከር አገልግሎቶችን ይሰጣል

 

 
እህት ከተሞች

በማህበራዊ, ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዓላማዎች ላይ የተመሠረተ ውጭ አገር ከተማዎች ጋር ሽርክና ማቋቋም.

 
ኤምባሲዎች / የዲፕሎማቲክ ድርጅቶች

አዎንታዊ ለውጥ ለመገንባት አለም አቀፍ ስብሰባዎችንና አውደ ጥናቶች ያደራጃል

  
የፌዴራል መንግስት

የእቅድ ትግበራ ምዘናና ክትትል ማስፈጸም

  
የኃይማኖት ተቋማት

የእቅድ ትግበራ ያደራጃል ይመረምራል

   
ሚዲያ

ዋና ዋና የከተማዋ መልካም አስተዳደርና የልማት ለውጦችን በህትመትና የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ በኩል ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ

  
ዳያስፖራ

በዳያስፖራ ጉዳዮች ላይ መረጃ ይሰበስባል ያዘጋጃል ይሰጣል

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ 

የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ ነሀሴ 14 2012 ቀን ስልጣን ተረክበዋል

ታሪካችን!

Latest Blogs

በኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር አስተባባሪነት "አንድ ጫማ ለአንድ ተማሪ "በሚል 35.3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረጉ Oktober 26
በኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር አስተባባሪነት "አንድ ጫማ ለአንድ ተማሪ "በሚል 35.3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረጉ
7

የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ ዘንድሮ " አዲሱን አመት በአዲስ ተስፋ ብርሃን!!! " በሚል ንቅናቄ ህብረተሰቡ በአብሮነት ያለውን በማካፈል እንዲሣተፍ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሣል።ከዚህም በዋናነት ለተማሪዎች ብሩህ ተስፋ ማሣየት አንዱ ሲሆን አቅም ለሌላቸው ተማሪዎች ምገባ የዩኒፎርምና የትምህርት ግባትን ከሟሟላት ጎን ለጎን "አንድ ጫማ ለአንድ ተማሪ " በሚል ላቀረቡት ጥሪ ባንኮች በመቀበል ላደረጉት ድጋፍ ልባዊ ምስጋና አቅርበዋል

የድጋፍ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይገለፃል።

Read more...
"ወጣቱ በመደራጀትና የአካባቢውን ፀጋ በመጠቀም ስራን ሣይንቅ የሚሠራ ከሆነ የለውጡ ባለቤትና ተጠቃሚ መሆን ይችላል" ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ Oktober 26
"ወጣቱ በመደራጀትና የአካባቢውን ፀጋ በመጠቀም ስራን ሣይንቅ የሚሠራ ከሆነ የለውጡ ባለቤትና ተጠቃሚ መሆን ይችላል" ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ
8

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ / አዳነች አበቤ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 በማህበር የተደራጁ ወጣቶችን የሥራ እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል።ምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ የብልጽግና ፓርቲ /ቤት ኃላፊ አቶ መለስ ዓለሙ እና ከቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ መኮንን አምባዬ ጋር በመሆን በቦሌ ክፍለ ከተማ በወረዳ 9 በጥቃቅን እና አነስተኛ ተደራጅተው በችግኝ ተከላ፣ክብካቤና በፅዳትና ውበት ስራ ላይ ተሠማርተው አካባቢያቸውን ፅዱና ውብ ያደረጉ ወጣቶችን የስራ እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል።

Read more...


ስለ አዲስ አበባ  ፈጣን እውነታዎች