open

ቁልፍ ደንበኞቻችንአላማችን የደንበኛ እርካታ ለማግኘት ነው

 

 

 
ነዋሪዎች

ለማህበረሰቡ ወቅታዊና ተአማኒነት ያለውን መረጃ ይሰበስባል : ያደራጃል እንዲሁም ያሰራጫል

  
የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት

የካቢኔ አጀንዳዎች ከመሰብሰብ ጀምሮ እስከ ቅድሚያ መስጠትና መፍትሄ መፈለግ

   
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
<p〉ዝግጅቶችን ያደራጃል ፡ የፕሮቶኮል አገልግሎቶችን ያቀርባል እንዲሁም አጠቃላይ የማማከር አገልግሎቶችን ይሰጣል

 

 
እህት ከተሞች

በማህበራዊ, ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዓላማዎች ላይ የተመሠረተ ውጭ አገር ከተማዎች ጋር ሽርክና ማቋቋም.

 
ኤምባሲዎች / የዲፕሎማቲክ ድርጅቶች

አዎንታዊ ለውጥ ለመገንባት አለም አቀፍ ስብሰባዎችንና አውደ ጥናቶች ያደራጃል

  
የፌዴራል መንግስት

የእቅድ ትግበራ ምዘናና ክትትል ማስፈጸም

  
የኃይማኖት ተቋማት

የእቅድ ትግበራ ያደራጃል ይመረምራል

   
ሚዲያ

ዋና ዋና የከተማዋ መልካም አስተዳደርና የልማት ለውጦችን በህትመትና የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ በኩል ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ

  
ዳያስፖራ

በዳያስፖራ ጉዳዮች ላይ መረጃ ይሰበስባል ያዘጋጃል ይሰጣል

ከንቲባ (ኢንጂነር) ታከለ ኡማ 

የአዲስ አበባ አዲሱ ከንቲባ (ኢንጂነር) ታከለ ኡማ ሐምሌ 12 2010 ስራ ተረክበዋል

ታሪካችን!

Latest Blogs

የጥምቀት በአልን ለመታደም ጎንደር ተገኝተዋል Januarie 22
የጥምቀት በአልን ለመታደም ጎንደር ተገኝተዋል
15

 

 

/ ታከለ ኡማ የጥምቀት ከተራ በዓልን ለመታደም ጎንደር ገብተዋል።

 

/ ታከለ ጎንደር የተጓዙት የጎንደር ከንቲባ ባደረጉላቸው ግብዣ ነው። በዩኔስኮ ቅርስነት የተመዘገበው የጥምቀት በዓል ከዋዜማው ጀምሮ በተለያየዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች እና በተለይም በጎንደር በድምቀት እየተከበረ ይገኛል።

 

 

 

Read more...
"በህብር ወደ ብልጽግና" ከተማ አቀፍ የሴቶች መድረክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐብይ አህመድ በተገኙበት እየተካሄደ ነዉ Januarie 15
"በህብር ወደ ብልጽግና" ከተማ አቀፍ የሴቶች መድረክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐብይ አህመድ በተገኙበት እየተካሄደ ነዉ
26

በህብር ወደ ብልጽግና" አዲስ አበባ ከተማ አቀፍ የሴቶች መድረክ / / ዐብይ አህመድ በተገኙበት በሚሊኒየም አዳራሽ እየተካሄደ ነዉ።

Read more...


ስለ አዲስ አበባ  ፈጣን እውነታዎች