open

ቁልፍ ደንበኞቻችንአላማችን የደንበኛ እርካታ ለማግኘት ነው

 

 

 
ነዋሪዎች

ለማህበረሰቡ ወቅታዊና ተአማኒነት ያለውን መረጃ ይሰበስባል : ያደራጃል እንዲሁም ያሰራጫል

  
የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት

የካቢኔ አጀንዳዎች ከመሰብሰብ ጀምሮ እስከ ቅድሚያ መስጠትና መፍትሄ መፈለግ

   
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
<p〉ዝግጅቶችን ያደራጃል ፡ የፕሮቶኮል አገልግሎቶችን ያቀርባል እንዲሁም አጠቃላይ የማማከር አገልግሎቶችን ይሰጣል

 

 
እህት ከተሞች

በማህበራዊ, ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዓላማዎች ላይ የተመሠረተ ውጭ አገር ከተማዎች ጋር ሽርክና ማቋቋም.

 
ኤምባሲዎች / የዲፕሎማቲክ ድርጅቶች

አዎንታዊ ለውጥ ለመገንባት አለም አቀፍ ስብሰባዎችንና አውደ ጥናቶች ያደራጃል

  
የፌዴራል መንግስት

የእቅድ ትግበራ ምዘናና ክትትል ማስፈጸም

  
የኃይማኖት ተቋማት

የእቅድ ትግበራ ያደራጃል ይመረምራል

   
ሚዲያ

ዋና ዋና የከተማዋ መልካም አስተዳደርና የልማት ለውጦችን በህትመትና የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ በኩል ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ

  
ዳያስፖራ

በዳያስፖራ ጉዳዮች ላይ መረጃ ይሰበስባል ያዘጋጃል ይሰጣል

ከንቲባ (ኢንጂነር) ታከለ ኡማ 

የአዲስ አበባ አዲሱ ከንቲባ (ኢንጂነር) ታከለ ኡማ ሐምሌ 12 2010 ስራ ተረክበዋል

ታሪካችን!

Latest Blogs

ኢ/ር ታከለ ኡማ ከፈረንሳይ ሊዮን ከተማ ፕሬዝዳንት ጋር ተፈራረሙ Desember 05
ኢ/ር ታከለ ኡማ ከፈረንሳይ ሊዮን ከተማ ፕሬዝዳንት ጋር ተፈራረሙ
6

 

 

/ ታከለ ኡማ ከፈረንሳይዋ ሊዩን ከተማ ፕሬዝዳንት ዴቪድ ኬሚልፊልድ ጋር የትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል።ስምምነቱ በአዲስ አበባ እና በሊዬን ከተማ መካከል ያለውን ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክር ሲሆን በተለያዩ መስኮችም በጋራ ለመስራት የሚያስችል ነው።

 

የሸገር ፕሮጀክትን ጨምሮ ሌሎች የአረንጓዳ ልማት ስራዎች ላይ የቴክኒክ እና የገንዝብ ድጋፍ ማድርግ በስምምነቱ ከተካተቱ ጉዳዩች መካከል አንዱ ነው።

Read more...
በአዲስ አበባ ከተማ በአራቱም ክ/ከተሞች ላይ የመናፈሻ ፓርኮች ሊገነቡ ነው Desember 05
በአዲስ አበባ ከተማ በአራቱም ክ/ከተሞች ላይ የመናፈሻ ፓርኮች ሊገነቡ ነው
3

 

 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአራት ክፍለ ከተሞች 132 ሄክታር መሬት ላይ የመናፈሻ ፓርኮች ሊገነቡ ነው፡፡በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአካባቢ ጥበቃ ኮሚሽን ኮሚሽነር / አለም አሰፋ እንደገለጹት በከተማዋ የመናፈሻ ፓርኮች ለህብረተሰቡ የሚሰጡትን አገልግሎት የተሻለ ለማድረግ አስተዳደሩ በርካታ ስራዎችን እየተሰራ ይገኛል፡፡በቅርቡም የከተማው ካቢኔ ከባለሃብቶች ጋር በመሆን የተሟላና ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ያማከሉ መዝናኛ ያላቸው ፓርኮች እንዲሰራባቸው መወሰኑ ይታወሳል፡፡

በዚህም የከተማዋን አረንጓዴነት ያጠናክራሉ የተባሉ እና ለነዋሪዎቿ የመዝናኛ አማራጭ ያሰፋሉ የተባሉ በአራት ክፍለ ከተሞች በሚገኑ 132 ሄክታር መሬት ላይ የመናፈሻ ፓርኮች ግንባታ ለማካሄድ የመሬት ልየታ ስራ መሰራቱን / አለም አሰፋ ተናግረዋል፡፡

Read more...


ስለ አዲስ አበባ  ፈጣን እውነታዎች