open

18 የካቢኔ አባላት ሹመት ፀድቋል

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና/አስተዳደር/18 የካቢኔ አባላት ሹመት ፀድቋል

18 የካቢኔ አባላት ሹመት ፀድቋል

 

ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ዛሬ ነሐሴ 4 ቀን 2010 ለምክር ቤቱ አቅርበው ያጸደቋቸው የካቢኔ አባላት የሚከተሉት ናቸው፡፡


1.
/ አልማዝ አብርሃ ለሴቶችና ህፃናት ቢሮ ኃላፊነት
2.
/ ፍሬህይወት ተፈራ ለፍትህ ቢሮ ኃላፊነት
3.
አቶ ጀማሉ ጀምበር ለወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊነት
4.
አቶ ሺሰማህ  /ስላሴ ለገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ኃላፊነት
5.
ፍሬህይወት /ህይወት(ዶ/ር) ለፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ ላፊነት
6.
አቶ አሰፋ ዮሐንስ ለቴክኒክና ሙያ ቢሮ ላፊነት
7.
ኢንጂነር ኤርምያስ ኪሮስ ለኢንደስትሪ ቢሮ ላፊነት
8.
አቶ አብዱልፈታ የሱፍ ለንግድ ቢሮ ላፊነት
9.
አቶ ፎኢኖ ፎላ ለፋይናንስ ቢሮ ላፊነት
10.
ኢንጂነር ዮናስ አያሌው ለኮንስትራክሽን ቢሮ ላፊነት
11.
ኢንጂነር ሽመለስ እሸቱ ለመሬት ማኔጅመንት ቢሮ ላፊነት
12.
አቶ ደረጀ ፈቃዱ ለፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነርነት
13.
አቶ ዘውዱ ቀፀላ ለሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ላፊነት
14.
/ ዮሐንስ ጫላ ለጤና ቢሮ ላፊነት

15.አቶ ንጋቱ ዳኛቸው ለጥቃቅንና አነስተኛ ቢሮ ኃላፊነት
16.
ኢንጂነር ሰናይት ዳምጠውቤቶች ልማት ቢሮ ላፊነት
17.
ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ ለባህልና ቱሪዝም ቢሮ ላፊነት

18.ታቦር ገ/መድህን (ዶ/ር) ለትምህርት ቢሮ ኃላፊነት

19. ኢንጂነር ዘሪሁን አባተን ለዉሃ ቢሮ ኢንጂነር፣

20. ኢንጂነር አወቀ ኃ/ማርያምን ለሥራ አስኪያጅነት፣

 21. አቶ አዳሙ አያናን ለካቢኔ ጉዳዮችና ከንቲባ ጽ/ቤት ኃላፊነት፣

22. አቶ ተስፋዬ በልጅጌን በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የህዝብ ግንኙነት ዋና አማከሪነት፣

23. ኢንጂነር አለም አሰፋን ለአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ሥራ አስኪያጅነት

ወ/ሮ አበበች ነጋሽን በአፈ-ጉባኤነት  ሾሟል፡፡

Read 327 times Last modified on Woensdag, 15 Augustus 2018 08:32