open

በመንገድ ምክንያት ሊፈርሱ የነበሩት የአኗር መስጊድ ፕላን ማሻሻያ ተደረገ

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና/አስተዳደር/በመንገድ ምክንያት ሊፈርሱ የነበሩት የአኗር መስጊድ ፕላን ማሻሻያ ተደረገ

በመንገድ ምክንያት ሊፈርሱ የነበሩት የአኗር መስጊድ ፕላን ማሻሻያ ተደረገ

 

በመንገድ ግንባታ ምክኒያት ሊፈርሱ የነበሩ የታላቁ አንዋር መስጅድ አካል የሆኑ ሱቆች አይፈርሱም ተባለ።

የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ / ታከለ ኡማ እና ሌሎች የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በሱቆቹ ዙሪያ ከአዲስ አበባ የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ኡለማዎች እና የቦርድ አባላት ጋር ውይይት አድርገዋል፡፡
በውይይቱ ላይ ከዚህ ቀደም በህዝበ ሙስሊሙ ለሚነሱ ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ከእምነቱ ተከታዮች እና ከከተማ አስተዳደሩ የተውጣጣ የጋራ ኮሚቴ በደረሰባቸው ጉዳዮችሱመረ ዙሪያም ተነጋግረዋል፡፡
የምክር ቤቱ የቦርድ አባላት የይዞታ ጥያቄዎችን ጨምሮ በከተማዋ ውስጥ ያሉ ሌሎች የህዝበ ሙስሊሙ ጥያቄዎች ዙሪያ ከኢ/ ታከለ ኡማ ጋር ተወያይተዋል፡፡

በዛሬው እለትም በመንገድ ግንባታ ምክንያት ሊነሱ የነበሩ የታላቁ አንዋር መስጅድ አካል የሆኑ ሱቆች እንዳይነሱ እና የከተማ አስተዳደሩ የፕላን ማሻሻያ ማድረጉን / ታከለ ኡማ ተናግረዋል፡፡
በቀጣይነትም የከተማ አስተዳደሩ እና የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የጋራ በሆኑ አጀንዳዎች ዙሪያ ተቀራርቦ ለመስራት ከስምምነት ላይ ደርሰዋል፡፡

Read 168 times