open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

በህብር ወደ ብልጽግና" አዲስ አበባ ከተማ አቀፍ የሴቶች መድረክ / / ዐብይ አህመድ በተገኙበት በሚሊኒየም አዳራሽ እየተካሄደ ነዉ።

2880 በላይ ታዳጊዎች 18 የስፖርት አይነቶች ወደ ፕሮጀክት ስልጠና ማስገባቱን የአዲስ አበባ ከተማ ስፖርት ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስፖርት_ኮሚሽን 2012 . የታዳጊ ወጣቶች ስፖርት ስልጠና ልማት መርሃግብር 122 የስልጠና ጣቢያ በሴቶች እና ወንዶች 2880 በላይ ታዳጊዎች ወደ ፕሮጀክት ስልጠና በይፋ አስገብቷል፡፡
የታዳጊ_ወጣቶች ስልጠና ዘመናዊ እና ሳይንሳዊ ቴክኖሎጂን መሠረት ያደረገ አሰራርን በተከተለ መልኩ የሚሰጠ ሲሆን ለስልጠናው 124 አሰልጣኞች ዝግጁ ሆነዋል፡፡