open

አስተዳደር

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና/አስተዳደር

በህብር ወደ ብልጽግና" አዲስ አበባ ከተማ አቀፍ የሴቶች መድረክ / / ዐብይ አህመድ በተገኙበት በሚሊኒየም አዳራሽ እየተካሄደ ነዉ።

2880 በላይ ታዳጊዎች 18 የስፖርት አይነቶች ወደ ፕሮጀክት ስልጠና ማስገባቱን የአዲስ አበባ ከተማ ስፖርት ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስፖርት_ኮሚሽን 2012 . የታዳጊ ወጣቶች ስፖርት ስልጠና ልማት መርሃግብር 122 የስልጠና ጣቢያ በሴቶች እና ወንዶች 2880 በላይ ታዳጊዎች ወደ ፕሮጀክት ስልጠና በይፋ አስገብቷል፡፡
የታዳጊ_ወጣቶች ስልጠና ዘመናዊ እና ሳይንሳዊ ቴክኖሎጂን መሠረት ያደረገ አሰራርን በተከተለ መልኩ የሚሰጠ ሲሆን ለስልጠናው 124 አሰልጣኞች ዝግጁ ሆነዋል፡፡

 

/ ታከለ ኡማ እና ካቢኔያቸው ከሕዝብ ተወካዩች ምክር ቤት አባላት ጋር ውይይት አድርገዋል።

 

ውይይቱ የከተማ አስተዳደሩ ሃላፊነት ከተረከበበት ጊዜ አንስቶ የተከናወኑ የለውጥ ስራዎች ላይ ያተኮረ ነበር።የምክርቤቱ አባላትም የከተማ አስተዳደሩ በበርካታ ዘርፎች እያስመዘገበ ያለውን ለውጥ እንደሚያደንቁ እና ለሌሎች የሀገሪቱ ከተሞች አርአያነት ያለው መሆኑን አንስተዋል።
በቀጣይነትም ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ገልፀዋል።

 

 

/ ታከለ ኡማ በግንባታው ዘርፍ የሚስተዋለውን የግንባታ መጓተትና እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችል ዉይይት ከዘርፉ ባለ ድርሻ አካላት ጋር አድርገዋል

በዉይይት መድረኩ ላይ በሶስት ክፍለከተሞች ማለትም በቦሌ አራዳ እና ቂሪቆስ ክፍለከተማ በሚገኙ 17 የሚሆኑ የተለያዩ ግንባታዎች ላይ የተደረገ የዳሰሳ ጥናት ቀርቧል፡፡የዉይይቱ ተሳታፊዎች የባንክ ብድር አቅርቦትን ጨምሮ ከሊዝ አዋጅና መመሪያ እንዲሁም የመሰረተ ልማት ቅንጅታዊ አሰራር አለመኖር እንዲሁም ሌሎች ከዘርፉ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ችግሮችን በዋናነት አንስተዋል።ግንባታዎቹ የከተማው አንጡራ ሀብት ናቸዉ ያሉት / ታከለ ኡማ በግንባታው ዘርፍ የሚስተዋለውን ችግር ለመቅረፍ የከተማ አስተዳደሩ ቁርጠኛ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡