open

ማህበረሰብ

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና/ማህበረሰብ

 

 

በከተማዋ ወጣቶችና በጎ ፈቃደኞች የተቋቋመው ኮሚቴ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የንጽህና እቃዎችን የማሰባሰብ ስራውን ዛሬ በይፋ ጀምሯል፡፡

      ህብረተሰቡም ከነገ ጀምሮ ወደ መስቀል አደባባይ በመምጣት ማንኛውንም የንጽህና እቃ መለገስ
      
ይችላሉ፡፡

      የከተማ አስተዳደሩ መግዛት ለማይችሉ ወገኖች ህብረተሰቡ አቅሙ በፈቀደው ልክ ድጋፍ በማድረግ የቫይረሱን ስርጭት እንግታ ሲል
      
ጥሪውን ያስተላልፋል፡፡

 

 

 

 

ተቋቋመ።የትራንስፖርት ዘርፉን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፌደራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር ምክክር አድርገዋል።

 

የከተማዋን የትራንስፖርት ችግርን በተመለከተ የመፍትሄ ሀሳብ የሚያቀርብ የጋራ የቴክኒክ ኮሚቴም ተቋቁሟል።ኮሚቴው በከተማዋ ያሉ የትራንስፖርት አማራጮችና አስተዳደራዊ ሁኔታዎች ላይ ጥናት የሚያደርግ የመፍትሄ ሀሳብ የሚያቀርብ ይሆናል

 

 

ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ተገኝቷል" በሚል ከወጣው መረጃ በኋላ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችን የሚቆጣጠር ግብረሀይል ተቋቋመ።በከተማዋ የንግድ ቢሮ የሚመራው ግብረሀይሉ ከነገ ጠዋት ጀምሮ ወደ ስራ ይገባል።

 

 

በዋነኛነት በቀጣይ የአዲስ አበባ ከተማ ታክሲ ተራ አስከባሪዎች ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ተቀራርበው በሚሰሩባቸው መንገዶች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል፡፡የታክሲ ተራ አስከባሪዎቹ በትራንስፖርት አሰጣጥ ላይ በታሪፍና ስምሪት ባለው የፓርኪንግ ችግር እንዲሁም ሌሎች በስራ ቦታ በሚያጋጥሟቸው የህግ ማስከበር ችግሮች ዙሪያ ጥያቄያቸውን ለኢ/ ታከለ ኡማ አቅርበው ውይይት ተደርጎበታል፡፡የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ የደም ልገሳ በማድረግ በክረምት ችግኝ በመትከል በጽዳት ዘመቻ ላይ በመሳተፍ እንዲሁም የአከባቢያቸውን ሰላም በመጠበቅ ረገድ የታክሲ ተራ አስከባሪዎቹ እያደረጉት ላለው ተሳትፎ / ታከለ ኡማ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡