open

መሰረተ ልማት

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና/መሰረተ ልማት

 

የዓድዋ ማዕከል ግንባታ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከሚድሮክ ተመላሽ በተደረገው ቦታ ላይ የሚገነባው ሲሆን በውስጡም ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች በጥቂቱ
የአድዋ ሙዚየም
2000 ሰው በላይ የሚይዝ የዓድዋ አዳራሽ

እያንዳንዳቸው 400 ሰው የመያዝ አቅም ያላቸው ሶስት(3) አዳራሾች
የሲኒማ አዳራሽ
ቤተ-መፅሐፍ
የስፖርት ማዘውተርያዎች እና ጂሞች
የህፃናት መጫወቻ እና የማቆያ ስፍራ
የጌጣጌጥ መደብሮች
የቤተ-ስዕል ማዕከላት
ዘመናዊ የባስ እና የታክሲ ማቆሚያ
600 መቶ መኪና በላይ የመያዝ አቅም ያለው ዘመናዊ የመኪና ማቆሚያ
ካፌዎች እና የምግብ አገልግሎት መስጫ ተቋማት
ለንባብ አገልግሎት የሚሆኑ የአረንጓዴ ስፍራ እና የመሳሰሉት ይገኙበታል፡፡

 

/ ታከለ ኡማ አራት ኪሎ ከፓርላማ ፊትለፊት ከአርበኞች ህንፃ ጎን የሚገነባውን የአዲስ አበባ ከተማ ቤተ-መፅሐፍትን ግንባታ በዛሬው ዕለት በይፋ አስጀምረዋል፡

ከወራት በፊት የግንባታ ስምምነቱ የተፈረመው ቤተ-መፅሐፍት

• 38,687 ካሬ ሜትር ላይ ያርፋል
በአንድ ጊዜ 3,500 ሰው የሚያስጠቅም እና በቀን እስከ 10,000 ሰው የማስተናገድ አቅም ይኖረዋል
ለህፃናት እና አዋቂዎች የሚሆን ለየብቻ የማንበቢያ እና የአረንጓዴ ስፍራ 100 ሰው በላይ የመያዝ አቅም ያላቸው ሶስት የስብሰባ አዳራሾች ይኖሩታል

 

 

/ ታከለ ኡማ የመኪና ማቆሚያ ግንባታውን በይፋ አስጀምረዋል፡፡

 

10 . ላይ የሚያርፍ እና 1 መኪኖችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ የሚችለው ይህ ዘመናዊ የመኪና ማቆሚያ ቦታ አራት ቤዝመንቶች ይኖሩታል፡፡

 

/ ታከለ ኡማ የሸጎሌ የአውቶቢስ ዴፖን በዛሬው ዕለት መርቀው ስራ አስጀምረዋል፡፡
የሸጎሌ የአውቶቢስ ዴፖ ማዕከል አውቶቢሶች በቴክኖሎጂ የተደገፈ የጋራዥ አገልግሎት የእጥበትና የነዳጅ አቅርቦትን በአንድ ማዕከል የሚያገኙበት ነው፡፡

የሸጎሌ የአውቶቢስ ዴፖ በዋናነት ዘመናዊ የአውቶቢስ ስምሪት ስርዓት መቆጣጠሪያ ማዕከልን ጨምሮ ምቹ የአውቶቢስ ማቆሚያ ዘመናዊ የጥገና ማዕከል የአውቶቢሶች ውጪ አካል ቀለም አገልግሎት የአውቶቢስ እጥበት አገልግሎት እና የነዳጅ ማደያ አገልግሎት መስጫን ያካተተ ነው፡፡

የሸጎሌ የአውቶቢስ ዴፖ 52 . ላይ ያረፈ ሲሆን 250- 300 አውቶቢሶችን በተመቻቸ ሁኔታ ከላይ የተጠቀሱ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ያስችላል፡፡