open

Items filtered by date: Januarie 2018

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና/Items filtered by date: Januarie 2018
Items filtered by date: Januarie 2018

 

(አዲስ አበባ፣ ከንቲባ ጽ/ቤት) የአዲስ አበባ ከተማ አስተደደር የከንቲባ ጽ/ቤት አመራሮችና ሰራተኞች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወቅታዊ የግንባታ ሂደት እና ቀጣይ ድጋፍ አሰጣጥ ዙሪያ ታህሳስ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ውይይት  አካሄዱ፡፡

 

የውይይት መድረኩን የመሩት የከንቲባ ጽ/ቤት የፕሬስና ህዝብ ግንኙነት ዴስክ ኃላፊና የህዳሴ ግድብ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ኢያሱ ሰሎሞን እንደገለፁት፤ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያዉያን የሀገራዊ መግባባትና የኩራት ምንጭ ከመሆኑም ባሻገር ግድቡ በተፋሰሱ ሀገራት የወደፊት ዕድገት ሂደት ውስጥ የራሱን ጉልህ አስተዋፅኦ የሚያበረክት፣ ለሀገራችንም ተጨማሪ የዲኘሎማሲያዊ ድሎችን በማስገኘት ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረኮች የመደራደር አቅሟን እንድታሳድግ ያስቻለ ሀገራዊ ፕሮጄክት መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

የውይይት መድረኩን በንግግር የከፈቱት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝባዊ ተሣትፎ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ኃላፊ ወ/ሮ ዘውዱ ገብረኪዳን በበኩላቸው፤ የኢትዮጵያ ህዝቦች በገቡት ቃል መሰረት በአንድነት መንፈስና በተጠናከረ መልኩ ባደረጉት ርብርብ የግድቡን ግንባታ ከግማሽ በላይ ማድረሳቸውን ጠቅሰው በዚህ ሂደት ውስጥ የከንቲባ ጽ/ቤት ሠራተኞች በአራት ዙር ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡

Published in ልዮ ልዮ