open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

 

(አዲስ አበባ፣ ከንቲባ ጽ/ቤት) በከንቲባ ጽ/ቤት ስር የሚገኘው የስርዓተ ፆታና ወጣቶች ማካተት የስራ ሂደት በኤች አይ ቪ ኤድስ ፈንድ  መመሪያ ዙሪያ ሚያዝያ 24 ቀን 2010 ዓ.ም  ለጽ/ቤቱ አመራሮችና ሠራተኞች በምክር ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል፡፡

 

ስልጠናውን የሰጡት በአዲስ አበባ የኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት የማህበረሰብ ንቅናቄና የሜንስትሪሚንግ አስተባባሪ አቶ ወንድሙ ደንቡ ሲሆኑ የኤች አይ ቪ ኤድስ ፈንድ በኤች አይ ቪ ኤድስ ለተጠቁና ወላጃቸውን ላጡ ቤተሰቦች የህክምና ድጋፍና እንክብካቤ ለማድረግ የተቋማት ሰራተኞች በገንዘብ፣ በአይነትና በጉልበት በፈቃደኝነት የሚያደርጉት አስተዋፆኦ መሆኑን፣ መዋጮውንም በተመለከተ ከ0.5 በመቶ አንስቶ በፍላጎት በማዋጣት ቫይረሱ በደማቸው ለሚገኝ ሰራተኞች፣ ወላጆቻቸውን በቫይረሱ ላጡ ህፃናትና ለአሳዳጊዎቻቸው ለኢኮኖሚያዊና ለማህበራዊ ጉዳዮቻቸው ፍጆታ እንዲደግፋቸው የሚሰጥ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

 

ይህን ተግባር የሚያከናወኑ ከየመስሪያ ቤቱ ተመርጠው በነፃ አገልግሎት የሚሰጡ የሜንስትሪሚንግ ግብረ-ኃይሎች እንዳሉም አስገንዝበዋል፡፡ የሜንስትሪሚንግ መርሆዎችን አስመልክቶም መድልዎ አልባነት፣ የፆታ እኩልነት፣ ጤናማ የስራ አካባቢ፣ ማህበራዊ ውይይት፣ ምርመራ ማድረግ፣ ሚስጥራዊነትና በቫይረሱ ለተያዙ ሰራተኞች የስራ ዋስትና መስጠት መሆናቸው በቀረበው የስልጠና ሰነድ ላይ ተመልክቷል፡፡

 

በአዲስ አበባ ብቻ ከ30 ሺህ በላይ ህፃናት፣ በሀገር አቀፍ ደረጃም ከ127 ሺህ በላይ ህፃናት፣ በኤች አይ ቪ ኤድስ ምክንያት ወላጆቻቸውን በማጣታቸው፤ ለመማርና መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ለማሟላት እንዳቃታቸውና እንደውም  በምግብ እጦት ምክንያት በትምህርት ቤት እየተማሩ አዙሯቸው የሚወድቁ ህፃናት ጭምር እንዳሉና በቀን አንዴ እንኳን የማይመገቡ መኖራቸው በውይይቱ ወቅት ተገልጿል፡፡

 

(አዲስ አበባ፣ ከንቲባ ጽ/ቤት) የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የህግና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የከንቲባ ጽ/ቤት በዘጠኝ ወራት ውስጥ ከዕቅድ አንፃር ያከናወናቸውን ስራዎች ሚያዝያ 5 ቀን 2010 ዓ.ም   በጽ/ቤቱ ስር ከሚገኙ ሁሉም ዳይሬክቶሬቶችና የስራ ክፍሎች የተውጣጡ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች እንዲሁም ከአስሩም ክፍለ ከተሞች የቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ ጽ/ቤቶች የመጡ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በተገኙበት በጽ/ቤቱ የICT አዳራሽ ግምገማውን አካሂዷል፡፡

 

በግምገማው የከንቲባ ጽ/ቤት የዘጠኝ ወር የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት በተጨማሪም የህዝብ ቅሬታ አቤቱታ ማስተናገጃ ጽ/ቤት የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት  በህዝብ ቅሬታ አቤቱታ ማስተናገጃ ጽ/ቤት ኃላፊ በአቶ ተክሌ ዲዶ ለቋሚ ኮሚቴው ቀርቧል፡፡