open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

 

/ ታከለ ኡማ የሸጎሌ የአውቶቢስ ዴፖን በዛሬው ዕለት መርቀው ስራ አስጀምረዋል፡፡
የሸጎሌ የአውቶቢስ ዴፖ ማዕከል አውቶቢሶች በቴክኖሎጂ የተደገፈ የጋራዥ አገልግሎት የእጥበትና የነዳጅ አቅርቦትን በአንድ ማዕከል የሚያገኙበት ነው፡፡

የሸጎሌ የአውቶቢስ ዴፖ በዋናነት ዘመናዊ የአውቶቢስ ስምሪት ስርዓት መቆጣጠሪያ ማዕከልን ጨምሮ ምቹ የአውቶቢስ ማቆሚያ ዘመናዊ የጥገና ማዕከል የአውቶቢሶች ውጪ አካል ቀለም አገልግሎት የአውቶቢስ እጥበት አገልግሎት እና የነዳጅ ማደያ አገልግሎት መስጫን ያካተተ ነው፡፡

የሸጎሌ የአውቶቢስ ዴፖ 52 . ላይ ያረፈ ሲሆን 250- 300 አውቶቢሶችን በተመቻቸ ሁኔታ ከላይ የተጠቀሱ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ያስችላል፡፡

 

 

3000 ሺህ ተማሪዎችን የሚያካትተው የምገባ መርሀግብር በዛሬው እለት በይፋ ተጀምሯል

/ ታከለ ኡማ በብሄራዊ የመጀመሪያ ደረጃ /ቤት በመገኘት የምገባ መርሀግብሩን በይፋ አስጀምረዋል፡፡

በምገባ መርግብሩ ላይ 10 ሺህ በላይ እናቶች ምግቡን በማቅረብ ስራ ላይ ተሰማርተው የስራ እድል እንዲያገኙ ተደርጓል