open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

 

በውይይቱ የህገወጥ ግንባታዎችን በተመለከተ የተደረገው ጥናት እና ህግን የማስከበር እርምጃው ማስፈጸሚያ መንገዶች ዙሪያ ትኩረት ተደርጓልየከተማ አስተዳደሩ በተለይም እየተስፋፋ የመጣውን ህገወጥ የመሬት ወረራና ግንባታ አዋጅ 721/2004 መሠረት በማድረግ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት እያደረገ ሲሆን በቅርብ ቀናትም ወደ ትግበራ ይገባልከውይይቱ በኋላ በጉዳዩ ላይ መግለጫ የሰጡት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አራጋው ህገወጥ ግንባታዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ህግን ከማስከበር ጋር ብቻ የተያያዘ እንደሆነ ገልጸዋልከህገወጥ ግንባታው ጋር የተያያዙ የስራ ኃላፊዎችም ይሁን የተለያዩ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድም ተገልጻል

 

/ ታከለ ኡማ መጪው የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ በእቴጌ መነን የሴቶች አዳሪ ትምህርት ቤት በመገኘት ለተማሪዎች የታብሌት ኮምፒውተር በስጦታ አበርክተዋል፡፡የታብሌት ኮምፒውተሮቹ በከተማዋ ከሚገኙ ባለሃብቶች በስጦታ የተገኘ ነው፡፡