open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

 

 

 

6ኛው ከተማ አቀፍ ስፖርታዊ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በመስቀል አደባባይ የፊታችን እሁድ ታህሳስ 26 ቀን 2012 . በተለያዩ ዝግጅቶች ይካሄዳል፡፡መላው የከተማዋ ነዋሪዎች እና የስፖርት ቤተሰቦች በዚህ አዝናኝ መርሃ ግብር በመሳተፍ ጤናዎን ከመጠበቅ ባለፈ መንፈሶን ያድሱ፡፡

 

 

በውይይቱ የህገወጥ ግንባታዎችን በተመለከተ የተደረገው ጥናት እና ህግን የማስከበር እርምጃው ማስፈጸሚያ መንገዶች ዙሪያ ትኩረት ተደርጓልየከተማ አስተዳደሩ በተለይም እየተስፋፋ የመጣውን ህገወጥ የመሬት ወረራና ግንባታ አዋጅ 721/2004 መሠረት በማድረግ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት እያደረገ ሲሆን በቅርብ ቀናትም ወደ ትግበራ ይገባል