open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

1991 ጀምሮ ከፍልውሃ አከባቢ ለልማት ተነስተው ገርጂ ልዩ ስሙ በአልታድ እና የተለያዩ አከባቢዎች ለሚኖሩ 1 452 አባወራዎች የይዞታ ማረጋገጫ ተሰጥቷል፡፡
በልማት ምክንያት ከፍልውሃ እና አከባቢው የተነሱ 1 452 አባወራዎች በፈረሱ ቤቶች ምትክ በአልታድ አከባቢ ለረዥም ጊዜያት የኪራይ ቤት ተሰጥቷቸው ሲኖሩ ቆይተዋል፡፡

ተነሺዎቹ በቀድሞ መኖሪያቸው የይዞታ ማረጋገጫ የነበራቸው ቢሆንም በአልታድ በተሰሩ ቤቶች የይዞታ ማረጋጫ ስላልተሰጣቸው ለዓመታት ለአስተዳደራዊ ችግሮች ሲዳረጉ ቆይቷል፡፡

ነዋሪዎቹ ለዓመታት ቅሬታቸውን ለከተማ አስተዳደሩ ሲያቀርቡ ቆይተዋል፡፡

 

 

 

የከተማ አስተዳደሩ 3000 ዘመናዊ አውቶቢሶችን በቅርቡ በማስገባት በከተማዋ ያለውን የትራንስፖርት እጥረት በዘላቂነት ለመቅረፍ ይሰራል፡፡"

/ ታከለ ኡማ 400 ሚሊየን ብር ወጪ ተደርጎ አስተዳደሩ የገዛቸውን 100 የከተማ አውቶቢሶች ለአንበሳ የከተማ አውቶቢስ አገልግሎት ድርጅት በዛሬው ዕለት አስረክበዋል