open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

(አዲስ አበባ፣ ከንቲባ ጽ/ቤት) ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ  ነሐሴ 5 ቀን 2010 ዓ.ም በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ሚድያዎች በተገኙበት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል፡፡

በጋዜጣዊ መግለጫዉ ያነሷቸዉ ዋና ዋና ጉዳዮችም በቢሮ ደረጃ የተጀመረዉ ሪፎርም አስከ ታችኛዉ መዋቅር  ተግባራዊ እንደሚሆን፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸዉን የከተማዋ ነዋሪዎች ተጠቃሚ የሚያደርግ የልማት ሥራ እንደሚያከናዉኑ፣ ነዋሪዎችን የቤት ባለቤት ለማድረግ የቤት ልማት ፕሮጀክት ከዚህ ቀደም ከነበረዉ አሰራር በተለየ ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ አዲስ የቤት ልማት ፕሮግራም ተግባራዊ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል፡፡

በተያያዘም የነዋሪዎች መታወቂያ ወደ ዲጂታል ካርድ እንደሚቀየር፣ ማዘጋጃ ቤታዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡን እያማረረ የሚገኘዉን በተለይ የዉሃን ችግር ለመፍታት የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ ለማድረግ በአዲስ አበባ ዙሪያ ከሚገኙ የኦሮሚያ ከተሞች ጋር መግባባት ላይ መደረሱን እና መሬትና የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ኦዲት የማድረግ ሥራ በቅርቡ እንደሚጀመር በእለቱ ለተገኙ ጋዜጠኞች አብራርተዋል፡፡

 

 

 

 

ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ዛሬ ነሐሴ 4 ቀን 2010 ለምክር ቤቱ አቅርበው ያጸደቋቸው የካቢኔ አባላት የሚከተሉት ናቸው፡፡


1.
/ አልማዝ አብርሃ ለሴቶችና ህፃናት ቢሮ ኃላፊነት
2.
/ ፍሬህይወት ተፈራ ለፍትህ ቢሮ ኃላፊነት
3.
አቶ ጀማሉ ጀምበር ለወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊነት
4.
አቶ ሺሰማህ  /ስላሴ ለገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ኃላፊነት
5.
ፍሬህይወት /ህይወት(ዶ/ር) ለፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ ላፊነት
6.
አቶ አሰፋ ዮሐንስ ለቴክኒክና ሙያ ቢሮ ላፊነት
7.
ኢንጂነር ኤርምያስ ኪሮስ ለኢንደስትሪ ቢሮ ላፊነት
8.
አቶ አብዱልፈታ የሱፍ ለንግድ ቢሮ ላፊነት
9.
አቶ ፎኢኖ ፎላ ለፋይናንስ ቢሮ ላፊነት
10.
ኢንጂነር ዮናስ አያሌው ለኮንስትራክሽን ቢሮ ላፊነት
11.
ኢንጂነር ሽመለስ እሸቱ ለመሬት ማኔጅመንት ቢሮ ላፊነት
12.
አቶ ደረጀ ፈቃዱ ለፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነርነት
13.
አቶ ዘውዱ ቀፀላ ለሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ላፊነት
14.
/ ዮሐንስ ጫላ ለጤና ቢሮ ላፊነት

15.አቶ ንጋቱ ዳኛቸው ለጥቃቅንና አነስተኛ ቢሮ ኃላፊነት
16.
ኢንጂነር ሰናይት ዳምጠውቤቶች ልማት ቢሮ ላፊነት
17.
ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ ለባህልና ቱሪዝም ቢሮ ላፊነት

18.ታቦር ገ/መድህን (ዶ/ር) ለትምህርት ቢሮ ኃላፊነት

19. ኢንጂነር ዘሪሁን አባተን ለዉሃ ቢሮ ኢንጂነር፣

20. ኢንጂነር አወቀ ኃ/ማርያምን ለሥራ አስኪያጅነት፣

 21. አቶ አዳሙ አያናን ለካቢኔ ጉዳዮችና ከንቲባ ጽ/ቤት ኃላፊነት፣

22. አቶ ተስፋዬ በልጅጌን በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የህዝብ ግንኙነት ዋና አማከሪነት፣

23. ኢንጂነር አለም አሰፋን ለአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ሥራ አስኪያጅነት

ወ/ሮ አበበች ነጋሽን በአፈ-ጉባኤነት  ሾሟል፡፡