open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

በከተማዋ 247 ሺህ  ወላጅ ያጡ ህፃናትና ወጣቶች አሉ

 

 (አዲስ አበባ፣ ከንቲባ /ቤት) 70 በላይ ለሚሆኑ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ  /ቤት አመራሮችና ሰራተኞች በኤች አይ ኤድስ ላይ የግማሽ ቀን የግንዛቤ ማስጨበጫ  ስልጠና  የካቲት 30 ቀን 2010 . በከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት አዳራሽ ተሰጥቷል፡፡

 

ስልጠናውን ያዘጋጀው የጽ/ቤቱ ስትራቴጅክ ዕቅድ ዝግጅት ክትትል ግምገማና ሪፖርት ዝግጅት ዳይሬክቶሬት ከስርዓተ ፆታ፣ ወጣቶች ህፃናትና ጉዳይ ማካተት የስራ ክፍል ጋር በመተባበር ሲሆን ከአዲስ አበባ ከተማ ኤች አይ መከላከያና መቆጣጠሪያ /ቤት  በተገኙ ባለሙያ ገለፃ ቀርቧል፡፡

 

ስልጠናው በዋናነት ያተኮረው ተቋማት በጀት ይዘው ሰራተኛውንና ቤተሰቡን ከኤች ኤይ ኤድስ ለመከላከል የሚያስችለውን ግንዛቤ ለማስጨበጥ መሆኑን ባለሙያው አቶ ወንድሙ ደንቡ አመላክተዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን 700 መቶ ሺህ በላይ ህዝብ  ኤች አይ ቫይረስ  በደማቸው ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ይህም ከአንድ በመቶ በላይ የኤች አይ ስርጭት መጠን ስላለው በጥናቱ መሰረት ሀገሪቱ በወረርሽኝ ደረጃ እንደምትገኝ ያመለክታል ብለዋል፡፡

 

ለአብነት ያህል በአዲስ አበባ  1መቶ ሰዎች አምስቱ  የኤች አይ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ይገኛል፡፡ በተመሳሳይም በደቡብ ክልል 1 መቶ ሰዎች ውሰጥ አንዱ ቫይረሱ  በደሙ  ውስጥ እንደሚገኝና ይህም ስርጭቱ ከክልል ክልል መለያየቱን እንደሚሳይ የባለሙያው ገለፃ ጠቁሟል፡፡ የኤች አይ   ስርጭትን  አስመልክቶ ሴቶች 20 በመቶ  በላይ ከወንዶች ብልጫ ለኤች አይ የመጋለጥ እድል እንዳላቸውና ይህም ተጋላጭነት በደረጃ ሲቀመጥ ሴተኛ አዳሪዎች ከመቶ 25 ቫይረሱ በደማቸው ሲኖር፤ ተንቀሳቃሽ  ሰራተኞች 5.7 ከመቶ፣ ረዥም ርቀት  አሽከርካሪዎች 4.9 ከመቶ፣ ህግ ታራሚዎች 4.2 ከመ፣ በግንባታ ዘርፍ  የተሰማሩ 2.9 ከመቶ እንደሆነ ለስልጠናው የተሰናዳው ሰነድ አመላክቷል፡፡

 

(አዲስ አበባ፣ ከንቲባ ጽ/ቤት) የአዲስ አበባ ከተማ አስተደደር የከንቲባ ጽ/ቤት አመራሮችና ሰራተኞች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወቅታዊ የግንባታ ሂደት እና ቀጣይ ድጋፍ አሰጣጥ ዙሪያ ታህሳስ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ውይይት  አካሄዱ፡፡

 

የውይይት መድረኩን የመሩት የከንቲባ ጽ/ቤት የፕሬስና ህዝብ ግንኙነት ዴስክ ኃላፊና የህዳሴ ግድብ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ኢያሱ ሰሎሞን እንደገለፁት፤ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያዉያን የሀገራዊ መግባባትና የኩራት ምንጭ ከመሆኑም ባሻገር ግድቡ በተፋሰሱ ሀገራት የወደፊት ዕድገት ሂደት ውስጥ የራሱን ጉልህ አስተዋፅኦ የሚያበረክት፣ ለሀገራችንም ተጨማሪ የዲኘሎማሲያዊ ድሎችን በማስገኘት ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረኮች የመደራደር አቅሟን እንድታሳድግ ያስቻለ ሀገራዊ ፕሮጄክት መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

የውይይት መድረኩን በንግግር የከፈቱት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝባዊ ተሣትፎ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ኃላፊ ወ/ሮ ዘውዱ ገብረኪዳን በበኩላቸው፤ የኢትዮጵያ ህዝቦች በገቡት ቃል መሰረት በአንድነት መንፈስና በተጠናከረ መልኩ ባደረጉት ርብርብ የግድቡን ግንባታ ከግማሽ በላይ ማድረሳቸውን ጠቅሰው በዚህ ሂደት ውስጥ የከንቲባ ጽ/ቤት ሠራተኞች በአራት ዙር ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡