open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

 

 

ተቋቋመ።የትራንስፖርት ዘርፉን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፌደራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር ምክክር አድርገዋል።

 

የከተማዋን የትራንስፖርት ችግርን በተመለከተ የመፍትሄ ሀሳብ የሚያቀርብ የጋራ የቴክኒክ ኮሚቴም ተቋቁሟል።ኮሚቴው በከተማዋ ያሉ የትራንስፖርት አማራጮችና አስተዳደራዊ ሁኔታዎች ላይ ጥናት የሚያደርግ የመፍትሄ ሀሳብ የሚያቀርብ ይሆናል

 

 

ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ተገኝቷል" በሚል ከወጣው መረጃ በኋላ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችን የሚቆጣጠር ግብረሀይል ተቋቋመ።በከተማዋ የንግድ ቢሮ የሚመራው ግብረሀይሉ ከነገ ጠዋት ጀምሮ ወደ ስራ ይገባል።