open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

 

/ ታከለ ኡማ ከሐይሌ ጋርመንት አደባባይ - ጀሞ 3 አደባባይ 4.5 / ከማሠልጠኛ/ቃሊቲ - ቱሉ ዲምቱ አደባባይ 11 / ከቃሊቲ - ቂሊንጦ 11 / ከቦሌ ቡልቡላ - 40/60- ኖቫ ሪልስቴት 8.2 / እንዲሁም ከቦሌ ሚካኤል - ቦሌ ቡልቡላ 5 / ርዝመት ያላቸው መንገዶች ግንባታቸው ያለበትን ደረጃ ተመልክተዋል፡፡

 

 

/ ታከለ ኡማ በግንባታው ዘርፍ የሚስተዋለውን የግንባታ መጓተትና እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችል ዉይይት ከዘርፉ ባለ ድርሻ አካላት ጋር አድርገዋል

በዉይይት መድረኩ ላይ በሶስት ክፍለከተሞች ማለትም በቦሌ አራዳ እና ቂሪቆስ ክፍለከተማ በሚገኙ 17 የሚሆኑ የተለያዩ ግንባታዎች ላይ የተደረገ የዳሰሳ ጥናት ቀርቧል፡፡የዉይይቱ ተሳታፊዎች የባንክ ብድር አቅርቦትን ጨምሮ ከሊዝ አዋጅና መመሪያ እንዲሁም የመሰረተ ልማት ቅንጅታዊ አሰራር አለመኖር እንዲሁም ሌሎች ከዘርፉ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ችግሮችን በዋናነት አንስተዋል።ግንባታዎቹ የከተማው አንጡራ ሀብት ናቸዉ ያሉት / ታከለ ኡማ በግንባታው ዘርፍ የሚስተዋለውን ችግር ለመቅረፍ የከተማ አስተዳደሩ ቁርጠኛ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡