open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

(አዲስ አበባ፣ ከንቲባ ጽ/ቤት) አዲስ አበባ ከተማን የዘመነች ለማድረግ ከፈረንሳይዋ ሊዮንና ከአርጀንቲናዋ ቦነስ አይረስ ከተማ ከ10 በላይ የሚሆኑ ልዑካን ጋር ለአምስት  ተከታታይ ቀናት በትራንስፖርት፣ በአረንጓዴ ልማት፣ በወንዝና ወንዞች ዳርቻ ልማትና በቆሻሻ አወጋገድ እንዲሁም በወጣቶችና  ስፖርት ዙሪያ ሰፊ ውይይት አድርገዋል፡፡

በአምስት ቀን ቆይታቸው የተለያዩ ፕሮግራሞች የተካሄዱ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ ጋባዥነት ብሔራዊ ሙዚየም እና የደረቅ ቆሻሻ ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል፡፡ በተጨማሪም የአዲስ አበባ መሪ ፕላን፣ የአየር ንብረት ለውጥን፣ የወንዝና የወንዝ ዳርቻ ፕሮጀክት የተካተቱ ሲሆን በተለይ በአረንጓዴ ልማት ዙሪያ በሁሉም አካባቢዎች ማለትም በትራንስፖርት መጠቀሚያ አካባቢ፣ በግሪን ኤርያ፣ በቤቶች ግንባታ ዙሪያ፣ በኮንዶሚኒየም  ኮሪደሮች፣ በአየር መንገድ አካባቢ፣ በዩኒቨርሲቲዎች፣ በቤተመንግስት አካባቢ፣ በቴአትር ቤቶች፣ በስቴድዬም አካባቢ የአረንጓዴ ልማት ስራ ለመስራት በፕላኑ ተካቶ እየተሰራ እንደሆነ ተገል፡፡

(አዲስ አበባ፣ ለከንቲባ ጽ/ቤት) የከንቲባ ጽ/ቤት ሰራተኞች የ2010 ዓ.ም ዕቅድ አፈፃፀምን በመገምገምና የ2011 የበጀት አመት ዕቅድን በተመለከተ ሐምሌ 19 እና 20 በአዲስ አበባ ቴአትርና ባህል አዳራሽ ተወያይተዋል፡፡

በዕለቱ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የከንቲባ ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ አዳሙ አያና  እንዳሉት ለከተማ ለውጥ የከንቲባ ጽ/ቤት ከዝቅተኛ ባለሙያ እስከ ከፍተኛ አመራር በቁርጠኝነት በመነሳት በ2010 ዓ.ም የነበሩ ጉድለቶችንና በበጀት ዓመቱ ያልተሸፈኑ ስራዎችን ወደ 2011 በጀት አመት በማስተላለፍ በዚህ በጀመርነው 2011 በጀት ዓመት ከዘልማዳዊ አሰራር ወጥተን ወደ ዘመናዊና ቀልጣፋ የስራ እንቅስቃሴ በመሸጋገር ውጤታማ ስራ በመስራት በከተማ ያሉ በርካታ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በየተዋረዱ በመፍታት ህብረተሰቡን ማገልገል፣ ብሎም በሁሉም መስክ ውጤታማ ስራ ማስመዝገብ አለብን ብለዋል፡፡