open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

 

 

በዋነኛነት በቀጣይ የአዲስ አበባ ከተማ ታክሲ ተራ አስከባሪዎች ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ተቀራርበው በሚሰሩባቸው መንገዶች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል፡፡የታክሲ ተራ አስከባሪዎቹ በትራንስፖርት አሰጣጥ ላይ በታሪፍና ስምሪት ባለው የፓርኪንግ ችግር እንዲሁም ሌሎች በስራ ቦታ በሚያጋጥሟቸው የህግ ማስከበር ችግሮች ዙሪያ ጥያቄያቸውን ለኢ/ ታከለ ኡማ አቅርበው ውይይት ተደርጎበታል፡፡የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ የደም ልገሳ በማድረግ በክረምት ችግኝ በመትከል በጽዳት ዘመቻ ላይ በመሳተፍ እንዲሁም የአከባቢያቸውን ሰላም በመጠበቅ ረገድ የታክሲ ተራ አስከባሪዎቹ እያደረጉት ላለው ተሳትፎ / ታከለ ኡማ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡

 

/ ታከለ ኡማ በአዲስ አበባ በተለያዩ የሀላፊነት ደረጃ ለሚገኙ አመራሮች የስራ መመሪያ አስተላልፈዋል። 

/ ታከለ ነዋሪዎችን የምናገለግልበት ስሜትና ተግባር እስካሁን ከነበረው ሊጨምር ይገባል ብለዋል።

 

አዲሱ የከተማ አስተዳደር ወደ ኃላፊነት ከመጣ በኋላ የነዋሪዎችን ጥያቄ ሊመልስና የከተማዋን ደረጃ ሊመጥን በሚችል መልኩ እርምጃዎች ቢወሰዱም ፍጥነቱ ግን ሊጨምር ይገባል ብለዋል።

ይህን ማሳካትም በተለያዩ ኃላፊነት ላይ የሚገኙ አመራሮች ተግባርና መመዘኛ ነው ብለዋል / ታከለ ከዚህ የህዝብ ፍላጎትና ከከተማ ከአስተዳደሩ ትልም ጋር መራመድ የማይችሉ አመራሮች ከእንግዲህ ቦታ እንደማይኖራቸውም / ታከለ ገልጸዋል።