open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

 

 

 

ቤቶቹ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ጨርቆስ በሚባለው አከባቢ ለመኖር አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ለነበሩ አቅመ ደካማ ነዋሪዎች ኮንትራክተሮችን በማስተባበር የተገነቡ ናቸው፡፡ኢ/ ታከለ ኡማ የከተማ አስተዳደሩ ለመኖር ምቹ የሆኑ የመኖሪያ መንደሮችን በሁሉም የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉ ነዋሪዎች የማቅረብ ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ቤቶቹን በማስተላለፍ መርሃግብሩ ላይ ተናግረዋል፡፡

ቤቶቹን በመገንባት ማህበራዊ ሀላፊነታቸውን ለተወጡት በክፍለ ከተማው ለሚገኙ ኮንትራክተሮች / ታከለ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡

 

 

/ ታከለ ኡማ በበዓሉ ላይ ተገኝተው በአዲስ አበባ ለሚኖሩ የሃላባ ብሔረሰብ ተወላጆች የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡በአዲስ አበባ የሚኖሩ የሃላባ ብሔረሰብ ተወላጆች የከተማ አስተዳደሩ የሚሰራቸውን ስራዎች በቀጣይነት እንደሚደግፉ ተናግረዋል፡፡