“ለሰላም የዘረጋነውን እጅ የነከሰው የሽብር ቡድን ህወሀት ሀገር የማተራመሰ እኩይ አላማው በአንድነታችን ዳግም ይከሽፋል!”