ማንኛውም መረጃ አቅራቢ ከታች በተዘረዘሩ አማራጮች ጥቆማ ማቅረብ ይችላል፡፡
በነጻ የስልክ መስመር 9977
በአካል ከንቲባ ጽ/ቤት 4ኛ ፎቅ፣
በኢሜል acity4338@gmail.com