open

300 አውቶብሶችን ማቆም የሚችለውና ዘመናዊ የጥገናና የተለያዩ አገልግሎቶችን ያካተተው የቃሊቲ የአውቶብስ ዴፖ ተመርቀ።

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና/መሰረተ ልማት

300 አውቶብሶችን ማቆም የሚችለውና ዘመናዊ የጥገናና የተለያዩ አገልግሎቶችን ያካተተው የቃሊቲ የአውቶብስ ዴፖ ተመርቀ።

 

300 አውቶብሶችን ማቆም የሚችለውና ዘመናዊ የጥገናና የተለያዩ አገልግሎቶችን ያካተተው የቃሊቲ የአውቶብስ ዴፖ ተመርቀ።የአውቶብስ ዴፖውን መርቀው ስራ ያስጀመሩት / ታከለ ኡማ ናቸው።

ዴፖው ከመሬት በታች የሚገኝ የአውቶብስ ማቆሚያን ያካተተ ነው።
የቃሊቲ አውቶብስ ዴፖ ዘመናዊ ጋራዥ፣ዘመናዊ ነዳጅ ማደያዎችን፣የአውቶቡሶችን ውጭ አካል ቀለም መቀባት የሚችል እንዲሁም አንድን አውቶብስ ከሁለት ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ማጠብ የሚችል መሳሪያ ተገጥሞለታል።

 

የዴፖው መጠናቀቅ በከተማዋ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በስኬት መጠናቀቅ የጀመርነውን መጨረስ እንደሚቻል ማሳያ ናቸው ያሉት / ታከለ ኡማ በከተማዋ የተያዙ ግዙፍ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ የሚጠናቀቁ አዳዲስ ፕሮጀክቶችም የሚጀመሩ ይሆናል ብለዋል።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋ ትራንስፖርት ስርአትን ማዘመን ላይ ትኩረት አድርጓል ያሉት / ታከለ በተለይም በመካከከለኛና በዝቅተኛ የኑሮ እርከን ላይ የሚገኙ ዜጎችን የሚገለገሉባቸው የትራንስፖር አማራጮችን ማሳደግና ማዘመን የከተማ አስተዳደሩ ዋነኛ ትኩረት ናቸው ብለዋል።

በዛሬው እለት የተመረቀው የቃሊቲ አውቶብስ ዴፖ ከአውቶብስ እጥበት የሚወጣው 80 በመቶ ፍሳሽ የሚያጣራና በድጋሚ ጥቅም ላይ እንዲውል የሚያደርግ (water recycling treatment plant) እንዲሁም ከዲፖው የሚወጣውን ቆሻሻ ፍሳሽ አጣርቶ ዝቃጩን የሚያስቀር ቴክኖሎጂ (waste water treatment plant) ተገጥሞለታል፡፡

አዲስ የተመረቀው የቃሊቲ አውቶብስ ዴፖ ከወራት በፊት ከተመረቀው የሸጎሌ አውቶብስ ዴፖ ቀጥሎ ሁለተኛው ነው።በመርካቶ አካባቢ ተጨማሪ የአውቶብስ ዴፖ በግንባታ ላይ ይገኛል።የእግረኛ መጓጓዧና የብስክሌት መጓጓዧ መንገድን ያካተተ ነው።

የመንገዱ ግንባታ በአካባቢው የሚታየውን የትራፊክ መጨናነቅ ለመቀነስ የታሰበና እንዲሁም አዲስ አበባን ከሚያዋስኑ የኦሮሚያ ከተማዎች ጋር በዘመናዊ መንገድ በማስተሳሰር የንግድ ስርአቱን ለማቀላጠፍ ያለመ ነው።

Read 89 times Last modified on Maandag, 18 Mei 2020 12:43