open

የትራንስፖርት ችግርን ለመፍታት 560 አውቶቢሶች በኪራይ ወደ ስምሪት እንዲገቡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ወሰነ፡፡

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና

የትራንስፖርት ችግርን ለመፍታት 560 አውቶቢሶች በኪራይ ወደ ስምሪት እንዲገቡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ወሰነ፡፡

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ዛሬ ባካሄደው 4 መደበኛ ስብሰባው በህዝብ ትራንስፖርት አቅርቦት እና ፍላጎት መካከል የሚታየውን የነዋሮዎች አቤቱታ እና እንግልት ለመፍታት በቀረበ አማራጭ ሃሳቦች ዙሪያ በመወያየት ውሣኔ አስተላልፏል፡፡ካቢኔው በሰጠው ውሳኔ መሰረትም በልዩ ሁኔታ 560 የከተማ አውቶቡሶች በኪራይ ቀርበው የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጡ ወስኗል።

 

በከተማዋ በህዝብ ትራንስፖርት አቅርቦትና ፍላጎት መካከል የሚታየውን ክፍተት ለሟሟላት የከተማ አስተዳደሩ በልዩ ሁኔታ ተጨማሪ አውቶብሶችን በኪራይ ወደ ስምሪት በማስገባት የነዋሪውን ቅሬታ መፍታት አስፈላጊ በመሆኑ ውሳኔው ተላልፏል የከተማ አስተዳደሩም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ከመንገድ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ጀምሮ ተጨማሪ 500 የአውቶብስ ግዢ በሂደት ላይ ሲሆን 125 ታድሰው ወደ አገልግሎት እንዲገቡ ተደርጓል፡፡የትራንስፖርት ችግሩን በጊዜያዊነት ለመፍታት ውሣኔውን በአፋጣኝ እንዲፈጸም እና የአውቶብሶቹ የኪራይ ውል እና ተያያዥ የአፈፃፀም መመሪያዎች በአንድ ሣምንት ጊዜ እንዲጠናቀቅም ካቢኔው አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡

Read 30 times