open

ዜና

  Tuiste/ሚዲያ/ዜና/አስተዳደር/ምክትል ከንቲባዉ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጡ

 

(አዲስ አበባ፣ ከንቲባ ጽ/ቤት) የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የህግና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የከንቲባ ጽ/ቤት በዘጠኝ ወራት ውስጥ ከዕቅድ አንፃር ያከናወናቸውን ስራዎች ሚያዝያ 5 ቀን 2010 ዓ.ም   በጽ/ቤቱ ስር ከሚገኙ ሁሉም ዳይሬክቶሬቶችና የስራ ክፍሎች የተውጣጡ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች እንዲሁም ከአስሩም ክፍለ ከተሞች የቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ ጽ/ቤቶች የመጡ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በተገኙበት በጽ/ቤቱ የICT አዳራሽ ግምገማውን አካሂዷል፡፡

 

በግምገማው የከንቲባ ጽ/ቤት የዘጠኝ ወር የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት በተጨማሪም የህዝብ ቅሬታ አቤቱታ ማስተናገጃ ጽ/ቤት የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት  በህዝብ ቅሬታ አቤቱታ ማስተናገጃ ጽ/ቤት ኃላፊ በአቶ ተክሌ ዲዶ ለቋሚ ኮሚቴው ቀርቧል፡፡

 

(አዲስ አበባ፣ከንቲባ ጽ/ቤት) የእቅድና በጀት ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት ባዘጋጀው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ላይ ከጽ/ቤቱ ልዩ ልዩ ዳይሬክቶሬቶችና የስራ ክፍሎች የተውጣጡ ከሰላሳ በላይ ሰልጣኞች ተካፍለውበታል፡፡

 

ስልጠናውን የሰጡት የእቅድና በጀት ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ተስፉ ውቤ አለሙ ሲሆኑ በስልጠናው በ2011 በጀት ዓመት የበጀት ፍላጎት ማቅረብ እና የ2011 በጀት ዓመት አመታዊ የበጀት አዘገጃጀትን አስመልክቶ የቀረቡ ይዘቶች ተካተውበታል፡፡

 

በቀረበው ሰነድም የበጀት ፍላጎት ማለት ወደፊት የሚሰራውን ወይም ይሳካል ተብሎ የሚታለመውን ዕቅድ ከግብ ለማድረስ በጀት አስፈላጊ በመሆኑ፤ በአግባቡ በማቀድና በመበጀት ለሚቀጥለው አመት የሚሰራው ስራ ምን ያህል በጀት ያስፈልገዋል ብሎ መወሰን ማለት እንደሆነ ተመልክቷል፡፡