open

ቁልፍ ደንበኞቻችንአላማችን የደንበኛ እርካታ ለማግኘት ነው

 

 

 
ነዋሪዎች

ለማህበረሰቡ ወቅታዊና ተአማኒነት ያለውን መረጃ ይሰበስባል : ያደራጃል እንዲሁም ያሰራጫል

  
የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት

የካቢኔ አጀንዳዎች ከመሰብሰብ ጀምሮ እስከ ቅድሚያ መስጠትና መፍትሄ መፈለግ

   
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
<p〉ዝግጅቶችን ያደራጃል ፡ የፕሮቶኮል አገልግሎቶችን ያቀርባል እንዲሁም አጠቃላይ የማማከር አገልግሎቶችን ይሰጣል

 

 
እህት ከተሞች

በማህበራዊ, ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዓላማዎች ላይ የተመሠረተ ውጭ አገር ከተማዎች ጋር ሽርክና ማቋቋም.

 
ኤምባሲዎች / የዲፕሎማቲክ ድርጅቶች

አዎንታዊ ለውጥ ለመገንባት አለም አቀፍ ስብሰባዎችንና አውደ ጥናቶች ያደራጃል

  
የፌዴራል መንግስት

የእቅድ ትግበራ ምዘናና ክትትል ማስፈጸም

  
የኃይማኖት ተቋማት

የእቅድ ትግበራ ያደራጃል ይመረምራል

   
ሚዲያ

ዋና ዋና የከተማዋ መልካም አስተዳደርና የልማት ለውጦችን በህትመትና የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ በኩል ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ

  
ዳያስፖራ

በዳያስፖራ ጉዳዮች ላይ መረጃ ይሰበስባል ያዘጋጃል ይሰጣል

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ 

የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ ነሀሴ 14 2012 ቀን ስልጣን ተረክበዋል

ታሪካችን!

Latest Blogs

አርሶአደሩ እውነትን ይዞ እያቀረባቸው ያሉ ጥያቄዎች በአጭር ጊዜያት ይፈታሉ" ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ Januarie 11
አርሶአደሩ እውነትን ይዞ እያቀረባቸው ያሉ ጥያቄዎች በአጭር ጊዜያት ይፈታሉ" ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ
13

ምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ በለውጡ የተመለሱ የአርሶ አደሩ ጥያቄዎች በቀጣይ ምላሽ በሚያገኙባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ የአርሶ አደር ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል።ምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ በውይይቱ ሁሉን አቀፍ ፣አካታች አንዱን ጠቅሞ አንዱን የማይገፋ የሚለው የኢኮኖሚ ፖሊሲ በከተማችን ተከማችቶ የቆየውን የአርሶ አደሩን ጥያቄ በመመለስ እውን መሆን መጀመሩን አስረድተዋል።

አርሶአደሩ በግል፣ ተደራጅቶ እንዲሁም አቅም የሌላቸው ደግሞ ይዞታቸውን በማያጡበት አግባብ አቅም ካላቸው ጋር መስራት የሚያስችላቸው መመሪያ መውጣቱን / አዳነች ገልጸዋል።የአርሶአደር ተወካይ ኮሚቴዎች ለወከላቸው አርሶ አደር ታማኝ ሆነው ችግሮችን በጋራ ለመፍታት እንዲረባረቡ እና አርሶአደሩ በስሙ የሚነግዱ ደላሎችን ሊታገላቸው እንደሚገባም / አዳነች መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።የአዲስ አበባ ብልፅግና ፓርቲ /ቤት ሀላፊ አቶ መለሰ አርሶአደሩ ከተማ መጣብን ሳይሆን መጣልን ብሎ እንዲያስብ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አፅንኦት ሰጥተዋል።

Read more...
20ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ከተማ ተካሄደ Januarie 11
20ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ከተማ ተካሄደ
12

ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያከሩጫና ከስፖርትነት ባለፈ የአብሮነት ፣የስኬት ፣የፍቅር እንዲሁም የቱሪስት መስህብ በመሆን የሃገራችንን ገጽታ ገንብቷል "ምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ

20ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ከተማ ተካሄደ

በአዲስ አበባ ከተማ በተካሄደው 20ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያን ያስጀመሩት ምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ እንደወትሮዉ በድምቀት፣ አዝናኝ እና አስደሳች በሆነ መልክ በከተማችን እየተካሄደ ይገኛል። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ከሩጫና ከስፖርትነት ባለፈ የአብሮነት ፣የስኬት ፣የፍቅር እንዲሁም የቱሪስት መስህብ በመሆን የሃገራችንን ገጽታ ገንብቷል ብለዋል ።እኛም እንደሩጫው ሁሉ ሃገራችን በምታደርገው ድህነትን የማሸነፍ፣ ዘላቂ እድገትን የማስመዝገብ እና የታላቅነት ጉዞ በየእለት ኑሮአችን አሸናፊዎች እንሁን ሲሉ / አዳነች መልዕክት አስተላልፈዋል።

Read more...


ስለ አዲስ አበባ  ፈጣን እውነታዎች