open

ቁልፍ ደንበኞቻችንአላማችን የደንበኛ እርካታ ለማግኘት ነው

 

 

 
ነዋሪዎች

ለማህበረሰቡ ወቅታዊና ተአማኒነት ያለውን መረጃ ይሰበስባል : ያደራጃል እንዲሁም ያሰራጫል

  
የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት

የካቢኔ አጀንዳዎች ከመሰብሰብ ጀምሮ እስከ ቅድሚያ መስጠትና መፍትሄ መፈለግ

   
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
<p〉ዝግጅቶችን ያደራጃል ፡ የፕሮቶኮል አገልግሎቶችን ያቀርባል እንዲሁም አጠቃላይ የማማከር አገልግሎቶችን ይሰጣል

 

 
እህት ከተሞች

በማህበራዊ, ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዓላማዎች ላይ የተመሠረተ ውጭ አገር ከተማዎች ጋር ሽርክና ማቋቋም.

 
ኤምባሲዎች / የዲፕሎማቲክ ድርጅቶች

አዎንታዊ ለውጥ ለመገንባት አለም አቀፍ ስብሰባዎችንና አውደ ጥናቶች ያደራጃል

  
የፌዴራል መንግስት

የእቅድ ትግበራ ምዘናና ክትትል ማስፈጸም

  
የኃይማኖት ተቋማት

የእቅድ ትግበራ ያደራጃል ይመረምራል

   
ሚዲያ

ዋና ዋና የከተማዋ መልካም አስተዳደርና የልማት ለውጦችን በህትመትና የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ በኩል ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ

  
ዳያስፖራ

በዳያስፖራ ጉዳዮች ላይ መረጃ ይሰበስባል ያዘጋጃል ይሰጣል

ወ/ሮ አዳነች አቤቤ 

የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ ነሀሴ 14 2012 ቀን ስልጣን ተረክበዋል

ታሪካችን!

Latest Blogs

የአራዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚሆን ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ እና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረጉ። November 26
የአራዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚሆን ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ እና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረጉ።
0

የክፍለ ከተማው ነዋሪዎቹ ያደረጉትን ድጋፍ ምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ እና በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የማዘጋጃ ቤታዊ ዘርፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ ከሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ተወክለው ለተገኙት ጀነራሎች አስረክበዋል ።የአራዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች የሀገር መከላከያ ሰራዊት በጁንታው ህወሓት የጥፋት ቡድን ላይ እየወሰደ ያላውን የህግ ማስከበር እርምጃ ለመደገፍ ለሰራዊቱ የሚሆን ሰንጋዎችን ጨምሮ የጥሬ ገንዘብ እናጨልዩ ልዩ ቁሳቁሶች በጠቅላላው 70 ሚሊየን ብር በላይ ድጋፍ አድርገዋል።

Read more...
ከአትክልት ተራ ተነስተው በጃን ሜዳ እንዲሰሩ የተደረጉ የአትክልት ነጋዴዎች በቅርብ ቀን ወደ ተዘጋጀላቸው የገበያ ማዕከላት ይዘዋወራሉ" November 26
ከአትክልት ተራ ተነስተው በጃን ሜዳ እንዲሰሩ የተደረጉ የአትክልት ነጋዴዎች በቅርብ ቀን ወደ ተዘጋጀላቸው የገበያ ማዕከላት ይዘዋወራሉ"
0

ምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ በተለያዩ አካባቢዎች በመገንባት ላይ ያሉ አዲስ እና ነባር የገበያ ማዕከላትን ጎብኝተዋል፡፡

ምክትል ከንቲባ / አዳነች አቤቤ ከአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ ሃላፊ አቶ አብዱልፈታ የሱፍ እና ከሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመሆን በጀሞ ፣በኮልፌ ፣በሃይሌ ጋርመንት እና በሌሎች አካባቢዎች በግንባታ ላይ ያሉ የአትክልት ገበያ ስፍራዎችን ጎብኝተዋል፡፡

Read more...


ስለ አዲስ አበባ  ፈጣን እውነታዎች